Aktuální informace k cestě do Chorvatska

Informace o vstupu do Chorvatska

Aktuální a kompletní informace najděte na stránkách MZV - odkaz je ZDE - stránka MZV ČR.

 

Vstup na území

 

Dne 1. července vstoupilo v platnost ochranné opatření týkající se překročení státních hranic Chorvatska. Čeští občané starší 12 let do Chorvatska mohou vstoupit, pokud disponují platným EU digitální COVID certifikátem. Výjimečně mohou doložit potvrzení o testu, očkování, nebo prodělání onemocnění COVID-19.

Pokud osoba nesplňuje žádnou z výše uvedených podmínek, pak do Chorvatska může vstoupit pod podmínkou, že se na vlastní náklady nechá otestovat PCR nebo antigenním testem na COVID-19 a do doby přijetí výsledku testu je povinná strpět karanténu, které ji bude nařízena přímo na hraničním přechodu při vstupu do země.

Očkované osoby

 

Je třeba doložit:

 • EU digitální COVID certifikát,

nebo výjimečně lze doložit také:

 • potvrzení o očkování oběma dávkami vakcíny používané v EU (Astra Zeneca, Pfizer, Moderna, Gamaleya, Sinopharm) ne starší 210 dní. V případě očkování vakcínou Johnson & Johnson od očkování musí uplynout nejméně 14 dní, nebo
 • potvrzení o očkování první dávkou vakcíny Pfizer, Moderna nebo Gamaleya, s tím, že od očkování musí uběhnout 22 dnů, ale ne více jak 42 dnů, nebo
 • potvrzení o očkování první dávkou vakcíny AstraZeneca, s tím, že od očkování musí uběhnout 22 dnů ale ne více jak 84 dnů.

Testované osoby

 

Je třeba doložit:

 • EU digitální COVID certifikát,

nebo výjimečně lze doložit také:

 • negativní výsledek PCR testu (ne starší 72 hodin od odběru do příjezdu na chorvatské hranice), nebo
 • negativní výsledek antigenního testu (ne starší 48 hodin od odběru do příjezdu na chorvatské hranice). U antigenního testu je nezbytné, aby se jednalo o testovací sadu zveřejněnou ve Společném seznamu Evropské rady a také, aby byl test proveden akreditovanou laboratoří a výsledek obsahoval název výrobce použitého testu a/nebo komerční název testu.

Osoby s prodělaným covidem

 

Je třeba doložit:

 • EU digitální COVID certifikát,

nebo výjimečně lze doložit také:

 • potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 a přijetí první dózy očkovací látky s tím, že od očkování neuběhlo více jak 210 dnů, nebo
 • potvrzení o pozitivním PCR nebo antigenním testu, který byl proveden před více jak 11 dni ale ne před více jak 180 dní anebo lékařské potvrzení o prodělané nemocí COVID-19.

Děti

 

Výjimka z výše uvedených pravidel se vztahuje na děti mladší 12 let (11,99 let). Děti do Chorvatska mohou vstoupit volně, pokud jejich rodiče / opatrovníci, kteří s nimi přijeli, splňují jednu z výše uvedených podmínek doložení bezinfekčnosti.

Příjezdový formulář

 

Je doporučené, aby všichni cestující předem vyplnili epidemiologický formulář EnterCroatia, který je dostupný i v české jazykové mutaci.

Podmínky na místě

 

 • povinné nošení roušky venku všude tam, kde nelze dodržet fyzickou vzdálenost min. 1,5 m,

 • zákaz prodeje alkoholu od 23 hodiny do 6 hodiny,
 • zákaz konzumace potravin v kinech.

V platnosti zůstává povinné nošení roušek ve veřejných vnitřních prostorech, včetně prostředků hromadné dopravy. Roušku tak musí nosit:  

 • zaměstnanci v obchodech a zákazníci během pobytu v prodejně,
 • zaměstnanci v pohostinství, kteří vstupují do kontaktu s hosty, nebo jsou zapojeni do přípravy a roznášení jídla a nápojů,
 • hosté v pohostinských zařízeních, pokud nesedí na svých místech a nekonzumují jídlo či nápoje, 
 • zaměstnanci obchodních společností, zařízení a institucí, které pracují s veřejností a veřejnost, která přichází do těchto společností, zařízení a institucí (např. pošty či banky), 
 • zaměstnanci ve službách, kde vstupují do blízkého kontaktu s klienty (např. kadeřnictví),
 • zaměstnanci v úřadech, kde nelze zajistit vzájemnou vzdálenost min. 2 metry,
 • návštěvníci všech společenských a veřejných shromáždění, konaných v uzavřených prostorech.

Postup při nákaze covidem

 

Cizinec s prokázanou nákazou COVID-19, jehož zdravotní stav nevyžaduje hospitalizaci a domácí host s prokázanou nákazou, který nemá možnost domácí samoizolace, bude umístěn do určeného zařízení, které za tímto účelem zřídí místní samospráva. V různých případech může jít o upravené ubytovací kapacity, apartmány, mobilní domy, apod. V těchto zařízeních přebírá lékařskou péči určený lékař a epidemiolog. Do stejného zařízení budou umístěni i všichni, kdo přišli s nakažených do styku a nemají možnost samoizolace.

Cizinci s prokázanou nákazou COVID-19 včetně osob, které s nimi přišly do styku, mohou i před vypršením doby samoizolace uskutečnit návrat do domovského státu. Mohou tak ale učinit pouze po konzultaci s příslušnými zdravotnickými orgány domovského státu a v souladu s mezinárodními zdravotnickými předpisy (IHR) a zároveň při specifikaci způsobu a financování jejich transportu.

COVID 19: Postup v případě nakažení během pobytu v Chorvatsku | Velvyslanectví České republiky v Záhřebu (mzv.cz)

Tranzit

 

Tranzit přes Chorvatsko je pro české občany povolen, ale nesmí přesáhnout 12 hodin na území Chorvatské republiky. Doporučujeme toto opatření přísně dodržovat, doba tranzitu je totiž sledována a její případné překročení je následně označováno za přestupek, který je pokutován vysokými finančními pokutami.

Užitečné kontakty

 

 • Velvyslanectví ČR v Záhřebu: Tel: +385 1 617 7246, +385 1 617 6894; e-mail: consulate_zagreb@mzv.cz,

 • Konzulární pohotovost: Tel: +385 916121533,
 • rychlá zdravotnická pomoc (Chorvatsko): 112, nebo 194,
 • policie (Chorvatska): 112, nebo 192.

Podrobné informace: Na webu Ministerstva zahraničních věcí najdete další informace o pravidlech cestování z Chorvatska a do něj.

Návrat do ČR

 

Od 9.7.2021 dochází ke změně pravidel návratu do ČR pro:

 • očkované osoby (s ukončeným očkováním + 14 dní) a osoby s prodělaným onemocněním COVID-19, bez nutnosti testů, pouze s příjezdovým formulářem,

 • děti do dovršení věku 6 let bez nutnosti testů a příjezdového formuláře,

 • ostatní osoby s povinností testů, případně samoizolace.

Detaily opatření na webu Změna pravidel návratu do ČR od 9.7.2021

 

Souhrnné informace k cestování do všech států světa naleznete na stránkách COVID 19 Rozcestník - aktuální informace k cestám do zahraničí | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz).


-