Pojištění proti úpadku 2023/2024

POVINNÉ SMLUVNÍ POJIŠTĚNÍ CK – POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CK je již zahrnuto v katalogové ceně zájezdů.

Cestovní kancelář RELAX ADRIATIC má sjednáno povinné zákonné pojištění ve smyslu zákona 159/1999 Sb. u pojišťovny Union, a.s., číslo pojistné smlouvy: 11-64207. 

Níže najděte ke stažení garanční list a pojistku k pojistné smlouvě o pojištění záruky pro případ úpadku CK.

Garanční list

Pojistka k pojistné smlouvě